Samenwerken volgens DHM

Samenwerken is het sleutelwoord van deze periode. De marktvisie omhelst het toverwoord en faalkosten worden veelal toegekend aan een slechte samenwerking. Voor DHM betekent samenwerken vooral gezamenlijke trots, vertrouwen, en een gedragen doel. Daarbij wordt er niet alleen gekeken naar wat we willen bereiken, maar ook waarom we dat willen. Zo komt samenwerking daadwerkelijk tot stand.

Integraliteit is ons specialisme

DHM spiegelt haar organisatie aan de vijf IPM rollen en hanteert een wendbaar model van kennisteams waarbij Practice Leaders, alszijnde kennisautoriteiten, aanvoerders zijn voor hun domein. Zij borgen gezamenlijk de integraliteit van onze diensten en hebben een coachende rol om de meerwaarde van onze professionals binnen projecten te vergroten.

Bewegingsvrijheid in de sector

DHM kenmerkt zich door haar bewegingsvrijheid in de sector. Werken bij DHM betekent kiezen voor de projecten die ons hart sneller doen kloppen om vanuit een intrinsieke motivatie significante meerwaarde te leveren in projectorganisaties.

We gaan toe naar een generalistischer manier van werken en dat is precies wat ik ben, generalist. Iemand die over domeinen heen kijkt en de verbinding legt tussen partijen die normaal gesproken over elkaar heen kijken. Die denk- en werkwijze is zeer uniek in Nederland.

Jan Willem Groefsema, projectleider